Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady zbierania i przetwarzania informacji na Państwa temat w naszym serwisie, w szczególności wskazuje na zagadnienia związane z obsługą plików cookie, czyli tzw. ciasteczek.


 

Obowiązuje od 15 lutego 2022 r.

1. Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Portalu i Sklepie, tj. przegląda strony www.polskiebillboardy.pl i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.polskiebillboardy.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów.
 4. Portal – serwis dostępny pod adresem www.polskiebillboardy.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych i Sprzedawca – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest Sprzedawca, tj. Grupa Polskiebillboardy sp. z o.o., ul. Dr J. Rogera 4, 47-400 Racibórz.
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

2. Postanowienia ogólne

 1. Portal i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Portalu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

3. Cele cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 2. dostosowania zawartości stron Portalu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
 3. dokonania analiz i statystyk. które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Portalu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 4. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Portalu i Sklepu.
 6. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
  1. Piksel Facebooka który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Portalu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
  2. Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Portalu i jego podstronach,
  3. Smarts app Chat, co pozwala nam komunikować się z Użytkownikami odwiedzającymi Portal i Sklep oraz monitorować przeglądane przez nich strony w celu poprawy ich struktury.
 7. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

4. Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Klikając 'Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Portalu i Sklepu.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Portalu i Sklepu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

5. Postanowienia końcowe

 1. Portal i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Portalu i Sklepu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

PORTALU I SKLEPU ONLINE

www.polskiebillboardy.pl

 

Obowiązuje od 15 lutego 2022r.

1. Definicje

 1. Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług portalu lub składaniem zamówienia w sklepie online.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.polskiebillboardy.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów tablic reklamowych.
 3. Portal — serwis dostępny pod adresem www.polskiebillboardy.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się ze Sklepem.
 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca, tj. Grupa Polskiebillboardy Sp. z o.o., ul. Dr J. Rogera 4, 47-400 Racibórz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766659, NIP: 754320487, REGON: 382316477, Kapitał zakładowy 10 000 zł.
 5. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Portalu lub Sklepu podaje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, zapisu na newsletter, kontaktu przez formularz kontaktowy.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 7. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w sklepie online Sprzedawcy.
 8. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Portalu przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogę elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 9. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogę elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, umożliwiająca wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy.
 10. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.
 11. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

2. Postanowienia ogólne

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przez Sprzedawcę przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych w Portalu lub składaniem zamówienia w Sklepie wprowadzono niniejszą politykę prywatności.
 2. Osoba, której dane dotyczą pozna najważniejsze informacje, które dotyczą zasad przetwarzania jej danych osobowych, a także praw przysługujących jej w związku z przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.
 6. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
 7. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze Sklepu i usług świadczonych w Serwisie, w szczególności:
 8. osób przeglądających zawartość Portalu lub ofertę Sklepu,
 9. osób składających Zamówienia w Sklepie,
 10. osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (Newsletter),
 11. osób kontaktujących się z Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

3. Cele i zakres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:
  1. wypełnienie formularza Zamówienia w Sklepie,
  2. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez Formularz na stronie Sklepu,
  3. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  4. wypełnienie formularza na stronie Portalu,
  5. podanie Sprzedawcy danych przez telefon,
  6. podanie Sprzedawcy danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacja Zamówienia w Sklepie i przysługujących osobie praw z tym związanych — przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO jest niezbędne do wykonania umowy, której stronę jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Portalu i Sklepu — przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO —jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczę, przed zawarciem umowy,
  3. wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, np. podczas składania zamówienia osoba dodatkowo zapisała się na newsletter. Sklep wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji Sklepu,
  4. marketingu własnych produktów i usług Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) — przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia Usług lub realizacji złożonego Zamówienia w Sklepie:
 4. w przypadku złożenia Zamówienia, złożenia formularza odstąpienia od umowy, czy reklamacji: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane rozliczeniowe, adresowe i identyfikacyjne podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 5. w przypadku złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy: dane identyfikacyjne, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości,
 6. w przypadku zamówienia newslettera: imię i adres poczty elektronicznej,
 7. Podanie danych jest niezbędne dla złożenia i realizacji Zamówienia, udzielenia odpowiedzi ze strony Sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu.
 8. W przypadku zamówienia Newslettera poda nie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego wysyłki.

4. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania Zamówienia oraz jego wykonania,
  2. przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji i/lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń,
  3. przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą — dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych – w zależności od wyboru Kupującego.
 2. Dane osobowe osób korzystających z Usług Sklepu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu:
  1. obsługę księgową Sklepu (dane na dowodach zakupu i fakturach),
  2. usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
  3. automatyzacji newsletter’a (e-mail, imię),

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 2. prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania — w tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych,
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku Newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 4. prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,
 5. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawę przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 7. prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 8. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 10. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, możesz skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Portalu.

7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Portalu lub Sklepu.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.